UDRUŽENJE SALEZIJANACA SURADNIKA
UDRUŽENJE SALEZIJANACA SURADNIKA

UDRUŽENJE SALEZIJANACA SURADNIKA

Znak Udruženja salezijanaca suradnika

Utemeljitelj i podrijetu

U travnju 1876. Don Bosco je po jedanaesti put otišao u Rim. Zamolio je papu Pija IX. za duhovne milosti za svoje suradnike i predstavio mu konačni projekt pod naslovom „Salezijanci suradnici: praktičan način doprinosa javnom moralu i dobru građanskog društva“. Na audijenciji 15. travnja Papa je bio iznenađen što u tekstu nije našao spominjanje žena (dapače, Don Bosco je za njih planirao zasebnu udrugu, agregiranu u Institut Kćeri Marije Pomoćnice koji je osnovan godine 1872):
“Žene su”, rekao mu je Papa, “uvijek imale vodeću ulogu u vršenju dobrih djela općenito, u životu Crkve i u obraćenju naroda. Po samoj svojoj prirodi oni su milosrdni i revni u sponzoriranju dobrih djela, čak i više od muškaraca. Ako ih isključite, lišit ćete se najbolje pomoći” (Biografski memoari, svezak XI, 73-74).
Don Bosco je pažljivo prihvatio ovaj Papin prijedlog i obogatio svoj tekst u tom smislu. U međuvremenu, 9. svibnja 1876., ishodio je glasoviti Brief Cum Sicuti, u kojem je papa Pio IX. iskazao svoju iznimnu dobronamjernost dodjeljujući „Družbi ili Uniji salezijanskih suradnika” oproste dodijeljene Trećem svjetovnom franjevačkom redu (Biografski Memoari, svezak XI, 545-547), a time je implicitno potvrdio i samo Udruženje u njegovom pravnom obliku. Kad se vratio u Torino, don Bosco se pobrinuo za izdavanje konačnog Pravila, umetnuvši važan predgovor, “Čitatelju”, od 12. srpnja 1876

Utemeljitelj salezijanaca suradnika je sv. Ivan Bosco

Povijest od osnutka do danas
Dana 29. travnja 2013. Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života definitivno je odobrila sadašnji Projekt apostolskog života koji, u punoj vjernosti don Boscovu nadahnuću u pogledu “vanjskih salezijanaca”, ažurira Utemeljiteljsko pravilo kako bi se osiguralo duhovno, teološko , te pastoralni sklad s naukom II. vatikanskog sabora i svim Učiteljstvom Crkve. Daje kršćanski i salezijanski odgovor na nove izazove današnjeg svijeta.

Identitet
Suradnici su oni koji se žele baviti karitativnim djelima ne općenito, nego posebno, u dogovoru i prema duhu Kongregacije sv. Franje Saleškog.
Sam, suradnik može činiti dobro, ali plod ostaje vrlo ograničen i uglavnom kratko traje. Naprotiv, ujedinjen s drugima, on/ona nalazi potporu, savjet i hrabrost i, često uz malo truda, on/ona dobiva mnogo jer i slabe snage postaju jake ako su ujedinjene; zajedništvo je snaga.
Stoga, naši suradnici, sljedeći cilj salezijanca rade s napuštenom djecom na ulicama i trgovima; usmjerava ih i pomaže im koliko i kako može da postanu dobri kršćani i pošteni građani. Pravila kojih se treba pridržavati u radu, koja će u tu svrhu biti predložena suradnicima, bit će tema Salezijanskog biltena (Don Bosco, u prvom Salezijanskom biltenu, kolovoz 1877.).
Projekt apostolskog života (PAŽ) tako definira profil salezijanca suradnika na takav način da pojedinca učini dostojnim njegova/ njezina poziva i poslanja.

Najkarakterističnije karakteristike suradnika su:

  • Osoba bogata ljudskošću, tipičan element optimističnog humanizma svetog Franje Saleškog, koji vodi pozitivnoj viziji sebe, stvarnosti, Crkve i svijeta jer uči vidjeti Boga u svim stvarima i vidjeti ih Božjim pogledom.
  • Kršćanin, s neizmjernom ljubavlju prema Crkvi, koji svoje stanje sina/kćeri Božjeg i Isusovog učenika živi s radošću, zahvalnošću i odgovornošću – uključen u vremenitu stvarnost s jasnim identitetom i prakticiranjem kršćanskog života.
  • Salezijanac u svijetu, prema Don Boscovu izvornom uvidu, koji je strastveni Božji suradnik u značajnim izborima salezijanskog poslanja: obitelji, mladih, obrazovanja, preventivnog sustava i društveno-političkog angažmana.

Zahtjevi da postanete suradnik
Iznad svega, treba biti uvjeren da “Duh Gospodnji ispunjava svemir”; Bog nije zadovoljan nadahnutim zvanjima za svećeništvo i redovnički život; Bog poziva svakog krštenika da pronađe svoje izvorno mjesto u Crkvi i da izvrši posebnu zadaću u zajedničkom poslanju. Stoga je potrebno moliti: “Dođi, Duše svjetla, pokaži mi moj put!”

Potrebno je imati određeni ukus za autentični kršćanski život, pred tolikim brojem krštenih ljudi koji kao da potpuno zanemaruju zahtjeve svog krštenja. Čovjek mora željeti pobjeći od prosječnosti i uobičajene pobožnosti i ozbiljno shvatiti Evanđelje, krenuvši u strašnu pustolovinu života življena u vjeri i velikodušnom samodarivanju.

Štoviše, treba biti osjetljiv na probleme mladih i siromaštva, svjestan da su to najvažniji problemi svijeta i njegove bliske budućnosti te stoga biti suosjećajan s mladima i siromašnima kako bi se pomoglo u osiguravanju njihovo ljudsko i kršćansko promicanje.

Don Bosca treba upoznati i shvatiti da njegova osobnost, njegov rad, njegov realan i dinamičan duh i njegova odgojna metoda su u skladu s određenim osobinama vlastitog karaktera. Sljedeći ga i radeći s njim razvijat će se, dakle, prirodni i nadnaravni darovi za dobrobit Crkve.
Konačno, potrebno je imati osjećaj bratstva, uživati u susretu s drugima, voljeti raditi s drugima, prihvatiti vrijednosti suodgovornosti i suradnje, a time i određeno disciplinirano djelovanje.

Mladi i odrasli koji kažu „DA“ na poziv Duha Svetoga, predaju se životu cjelovitog kršćanstva u Don Boscovom duhu, potičući tako više mladih da postanu salezijanci suradnici.
„Treba biti jasno svjestan da obvezati se biti ‘salezijanac suradnik’ znači odgovoriti na pravi ‘poziv’; to je, dakle, prihvatiti autentično salezijansko apostolsko zvanje” (Djela Posebnog generalnog kapitula, br. 730). Stoga je potrebno putovanje formacije .

Poslanje
Salezijanci suradnici, prema don Boscovoj misli, svoj apostolat ostvaruju prije svega u svojim svakodnevnim obvezama.
Oni žele slijediti Isusa Krista, savršenog Čovjeka, poslanog od Oca u svijet.
Zbog toga su skloni ostvarivanju, u uobičajenim životnim okolnostima, evanđeoskog ideala ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Čine to sa salezijanskim duhom i s posebnom pažnjom prema potrebitoj mladeži posvuda.

Fleksibilna organizacija
Udruga ima fleksibilnu i funkcionalnu strukturu, koja se temelji na tri razine vlasti: lokalnoj, pokrajinskoj i globalnoj. Posredstvom te organizacije osigurava djelotvornost svoga djelovanja na vlastitom području, au isto vrijeme otvorenost univerzalnosti zajedništva i poslanja (Projekt apostolskog života, Statut, čl. 34).

Projekt apostolskog života (na nekoliko jezika)

Izazovi za budućnost

“Vanjski salezijanci” – naziv koji suradnici opravdano zaslužuju bilo laici bilo svećenici – prema svom Pravilu moraju “steći savršenstvo”, “držati strogo kršćanski standard života” i vršiti “svako djelo duhovne i tjelesne ljubavi prema mladima, posebno najsiromašnijima.”

Suradnici također imaju kao svoj “temeljni cilj” da “čine sebi dobro uspostavljanjem visokog životnog standarda, koliko je to moguće, sličnog onom koji se održava u zajedničkom životu” s vježbama pobožnosti prilagođene ljudima tko su

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)