Sjeti me se, Gospodine, po dobroti prema svome puku
Sjeti me se, Gospodine, po dobroti prema svome puku

Sjeti me se, Gospodine, po dobroti prema svome puku

Što da Ti dam, o dobri Bože moj, 
Za preveliko milosrđe Tvoje? 
Prebogat Ti si, vas ov svijet je Tvoj, 
A moji grijesi sve su imanje moje. 
Za dare Tvoje što da Tebi dam? 
Čim dug da platim Tebi? Ja ne znam. 

Moj Spasitelju, blagi Isuse, 
U žrtvu Oca Ti sam sebe dade; 
A što da je dam? Moji grijesi se 
Proti meni koče, proti meni rade. 
Jaganjče Božji, to mi s ramena, 
Ah, grešno skini breme strvena. 

Ne zdvoji, dušo moja, ah, ne zdvoj, 
Bog tvoj se otac milostivan zove; 
Svog Sina radi bit će otac tvoj 
I riješit će te on nezgode ove: 
Za oplakane primi ukore 
On, dobar otac, žrtvu pokore.
(Ivan Mažuranić) 

RAZMISLI:  Što ti možeš poklonit Isusu? Nabroji nekoliko konkretnih stvari.

2 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)