<span class="vcard">uss_hr</span>
uss_hr

UVOD

„Više od tisuću godina živio je ovaj narod na ovom kamenju. I svaki kamen, daklem, sto put krvlju omastio, ali se s njega nije dao. …