USS
DIGITALNE INICIJATIVE

DIGITALNE INICIJATIVE

Tokom vremena Udruženje je uvidjelo mogućnost djelovanja putem online inicijativa tokom posebnih liturgijiskih vremena (Došašće i Korizma) te su do sada izvedeno nekoliko takvih aktivnosti

U nastavku možete dobiti materijale koji su do sada odrađeni

Smiluj mi se Gospodine, po milosrđu svome!- Korizma 2023
Dođi sada, Gospode- Došašće 2022
Zbog jedne ljubavi- Korizma 2022
Maranatha, dođi Gospodine Isuse- došašće 2021
Korizma sa sv. Franjom Saleškim- korzma 2021