USS
FORMACIJA

FORMACIJA

Postati salezijanac suradnik zahtijeva osobnu, slobodnu, postupnu, utemeljenu i zrelu odluku, donesenu pod utjecajem Duha Svetoga i uz pratnju odgovornih osoba. Osoba koja želi biti dio Udruženja prihvaća odgovarajući proces priprave koji mora odgovarati temeljnim sadržajima Projekta apostolskog života (PAŽ) i voditi računa o osobnom iskustvu pripravnika. Na taj način osiguravaju se institucionalni, a istodobno i personalizirani odgoj i obrazovanje. Proces priprave vodi računa o osobnom iskustvu pripravnika na način da voditelj priprave osobno prati svakoga pripravnika kroz individualne razgovore.  Osoba koja je izrazila takav interes za ulazak u Udruženje, a prije nego krene s Početnim odgojem i obrazovanjem, naziva se kandidat. Ulaskom u proces početnog odgoja i obrazovanja, prestaje biti kandidat i od tog se trenutka naziva pripravnik. Mjesni koordinator i mjesni voditelj za odgoj i obrazovanje odgovorni su za praćenje kandidata u procesu priprave za ulazak u Udruženje, od trenutka kad postaje kandidat, u vremenu pripravništva i Početnog odgoja i obrazovanja, do trenutka predaje molbe. To znači da novi pripravnici ne bi trebali ni u jednom trenutku biti prepušteni samima sebi i u svakom trenutku kad imaju pitanje ili potrebu za razgovorom o temama koje slušaju u formaciji, trebali bi imati na raspolaganju prethodno navedene osobe, koje će biti spremne dati odgovor na njihova pitanja i dvojbe. Na početku formacije jako je važno odgovoriti si na pitanje: Zbog čega sam došao na ovu formaciju? Koja je moja motivacija za ulazak u Udruženje. Kako bi si lakše odgovorili na ta pitanja, a i kako bi voditelji formacije dobili sliku o tome tko je „publika” koja će slušati formaciju, pripravlje je upitnik u kojem će se odgovoriti na pitanja oko pristupanja u formaciju za Udruženje

Početni odgoj i obrazovanje salezijanaca suradnika obavezno traje najmanje dvije godine, a po procjeni zrelosti svakog pojedinog kandidata i duže. Proces Početnog odgoja i obrazovanja u tijeku dvije godine treba biti organiziran u najmanje 20 susreta.

Na kraju početnog odgoja i obrazovanja, pripravnik piše svoju molbu za ulazak u Udruženje. Molbu daje voditelju za formaciju, koja će biti proslijeđena Mjesnim vijećima središta kojem će suradnik pripadati. Svaki suradnik odabire kojem Mjesnom središtu želi pripadati i živjeti, dijeliti svoj suradnički život sa svojom subraćom i sestrama suradnika, no najčešće je to središte koje mu je najbliže po stanovanju. O tome kojem središtu želi pripadati, pripravnik bi trebao odlučiti negdje na samom početku formacije, kako bi se moglo organizirati tko će ga pratiti u njegovom formativnom hodu. Molbu prvo treba razmotriti Mjesno vijeće i odlučiti primaju li pripravnika u svoje središte. Kad donesu svoju odluku, pozitivnu ili negativnu, molbu šalju Pokrajinskom vijeću, koje donosi završnu odluku i odlučuje pripušta li se ili ne pripravnik ulasku u Udruženje.

Početni odgoj i obrazovanje vodi član mjesnog vijeća mjesnog središta odgovoran za odgoj i obrazovanje. Svako mjesno vijeće između svojih članova određuje osobu odgovornu za odgoj i obrazovanje koja djeluje u koordinaciji s povjerenikom ili povjerenicom, jamcima karizme. Početni odgoj i obrazovanje provodi se na temelju trenutno važećeg Priručnika za početni odgoj i obrazovanje (koji je izrađen u skladu s odredbama PAŽ-a) te u skladu s ostalim odredbama PAŽ-a koje se odnose na početni odgoj i obrazovanje.

Sastavni dio početnog odgoja i obrazovanja je i salezijansko apostolsko zalaganje i sudjelovanje u životu središta (PAŽ, Pravilnik, čl. 15 t 3). Stoga se pripravnici kroz program početnog odgoja i obrazovanja, prema osobnim sklonostima, ali i prema suodgovornosti i solidarnosti u poslanju, uključuju u apostolske djelatnosti mjesnog središta. U prvoj godini početnog odgoja i obrazovanja pripravnici se uključuju u apostolat Mjesnog središta te zajedničke trenutke i susrete na mjesnoj i pokrajinskoj razini, prema procjeni Mjesnog vijeća. U drugoj godini se mogu uključiti i u redovne mjesečne susrete Mjesnog središta, ali obavezno se uključuju u apostolske aktivnosti. Pri završetku početnog odgoja i obrazovanja odvija se osobni i individualni razgovor pripravnika s Voditeljem početnog odgoja i obrazovanja, s koordinatorom mjesnog središta te s mjesnim povjerenikom te se nakon razgovora piše Molba za ulazak u Udruženje. Prilikom velikih salezijanskih blagdana organizira se redovito svečanost davanja obećanja odnosno pristupanje Udruženju.

Kao polazište cijelog suradničkog života treba upoznati Pravilnik apostolskog života. Taj iznimni dokument se dijeli na dva dijela:

  • Statut, želi predstaviti pravu iskaznicu identiteta salezijanca suradnika i Udruženja i, upravo zbog toga, manje je podložan vremenu i promjenama;
  • Provedbeni Pravilnik, lakše podložan promjenama i dopunama, sadrži aspekte organizacije i upravljanja Udruženjem.

Ti se dijelovi nadopunjuju Direktorijima, dokumentima određenim za bilo koju strukturnu razinu Udruženja (i podložni nužnom usvajanju i odobrenju vijeća više razine), koji integriraju i/ili primjenjuju specifične aspekte Pravilnika koji se odnose na upravu i animiranje središta, tako da načela i propisi koje sadrži, budu fleksibilni i prilagodljivi teritorijalnoj zbilji.