USS
ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA

Sam don Bosco kada je osnivao Salezijance prvo je stavio Salezijance pod direktnu upravu Pape te je poslušnost papi jedna od osnovnih čimbenika salezijanskog rada i poslanja. Kako udruženje salezijanaca suradnika također je dio salezijanske obitelji Papa je vrhovni moralni, vjerski i crkveni autoritet i suradnicima. Osim pape Vrhovni poglavar salezijanske obitelji, kao don Boscov nasljednik je vrhovni poglavar i Udruženja. Kako je udruženje autonomno i samostalno od salezijanaca, koji su isključivo njegovi pratitelji i duhovnici, ono ima i svoju samostalnu strukturu. Krenuvši od najniže slijede: mjesna razina, pokrajinska razina i svjetska razina.

Udruženje je podjeljeno na četiri razine

MJESNA RAZINA

POKRAJINSKA RAZINA

REGIONLNA RAZINA

SVJETSKA RAZINA