USS
POVIJEST

POVIJEST

Još od samog početka rada oratorija u Torinu, s don Boscom rado surađuju ljudi koji žive u svojim obiteljima, u svijetu. Dijelili su s njim brige i veselje, žrtvovali svoje vrijeme i sredstva kako bi pomogli u odgoju mladih, u otvaranju škola, radionica, kuhinja za najpotrebnije. Ne samo da su pomagali nego su zajedno sa don Boscom i odgajali mladež. Oni su bili prav salezijanci, po stilu svoga života i po načinu djelovanja u svijetu i Crkvi. Njih je don Bosco okupio u posebnu zajednicu i dao im ime: Salezijanci suradnici.

„Biti salezijanac suradnik znači odgovoriti na salezijanski poziv prihvaćajući jedan osobit način življenja evanđelja i sudjelovati u poslanju Crkve. To je dar i ujedno slobodan izbor koji daje značenje njihovu životu.“ (PAŽ, Statut, čl. 2§1)

„Da bi netko postao salezijanac suradnik, mora to slobodno izabrati, postupno i utemeljeno ostvarivati i sazrijevati pod utjecajem Duha Svetoga. (…) Pripadnost Udruženju započinje osobnim Obećanjem kojim se očituje spremnost da se vlastito krštenje živi prema ovom Projektu apostolskog života.“ (PAŽ, Statut, čl. 27§1;3)

POVIJEST UDRUŽENJA U SVIJETU

POVIJEST UDRUŽENJA U HRVATSKOJ

Podatci nisu potpuni i popunjavati će se s vremenom.